Immo - IDK

Gran Canaria

CSS input Radio Button Css3Menu.com

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is door copyright beschermd. Alle rechten liggen bij de firma Immo-IDK Gran Canaria of de partners daarvan . Elk gebruik van de inhoud van deze website buiten de grenzen van het copyright is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de firma Immo-IDK Gran Canaria niet geoorloofd.


Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel we de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzorgen, kunnen we niet de garantie geven dat deze zonder fouten en nauwkeurig is. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect door het gebruik van deze website ontstaat, wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten, in zo verre deze niet op grote nalatigheid of opzet van de firma Immo-IDK Gran Canaria berust.


Privacybeleid (EU-GDPR)

Wij gebruiken geen cookies. Er zijn geen gegevens opgeslagen.
Verantwoodelijk voor de inhoud

Inga de Kegel


Foto‘s

Inga de Kegel